ترفندونی

صدای بوق کامپیوتر

اگر شما هم با کامپیوتر های دارای کیس سر و کله میزنید، میدونید موقع روشن کردن کامپیوتر از داخل کیس بعد از فشار دادن دکمه پاور یک صدای پیپ 1 ثانیه ای شنیده میشود، ولی بعضی مواقع این صدا تبدیل به صدای ممتد و چند مرحله ای میشود، این صدا چیو میخواد به ما بگه؟!

بیشتر بخوانید